top of page

Tydzień 6

LISTA LEKCJI Spodziewaj się wiele więcej niż sugeruje temat lekcji. Nazwa lekcji to tylko temat przewodni. Każda lekcja napakowana jest wieloma powiązanymi zagadnieniami. Tydzień 6 Lekcja 1: „Not”. Mówimy „nie”. Czas trwania: ćwiczenia na rozumienie ze słuchu 4 minuty + quiz powtórzeniowy + video z lekcją 54 minuty Tydzień 6 Lekcja 2: „Is a lemon yellow?" Zadajemy pytania. Czas trwania: ćwiczenia na rozumienie ze słuchu 4 minuty + quiz powtórzeniowy + video z lekcją 34 minuty Tydzień 6 Lekcja 3: „Are lemons yellow?” Nadal zadajemy pytania. Czas trwania: ćwiczenia na rozumienie ze słuchu 5 minut + quiz powtórzeniowy + video z lekcją 23 minuty Pakiet lekcji dostępny przez 18 miesięcy od daty zakupu.

Cena

48,00 zł

Jesteś już uczestnikiem? Zaloguj się

bottom of page