top of page

Tydzień 6

LISTA LEKCJI Tydzień 6 Lekcja 1: „Not”. Mówimy „nie”. Tydzień 6 Lekcja 2: „Is a lemon yellow?" Zadajemy pytania. Tydzień 6 Lekcja 3: „Are lemons yellow?” Nadal zadajemy pytania. Pakiet lekcji dostępny przez 12 miesięcy od daty zakupu.

Cena

48,00 zł

Jesteś już uczestnikiem? Zaloguj się

bottom of page