top of page

Tydzień 5-7 ||Oszczędzasz 27 zł||

LISTA LEKCJI Spodziewaj się wiele więcej niż sugeruje temat lekcji. Nazwa lekcji to tylko temat przewodni. Każda lekcja napakowana jest wieloma powiązanymi zagadnieniami. Tydzień 5 Lekcja 1: „Much” czy „Many”? Dużo czy wiele? Czas trwania: ćwiczenia na rozumienie ze słuchu 3 minuty + quiz powtórzeniowy + video z lekcją 28 minut Tydzień 5 Lekcja 2: „A few” i „Few”. „A little” i „Little”. Znaczą to samo? Dalej o liczbie i ilości rzeczy. Czas trwania: ćwiczenia na rozumienie ze słuchu 3 minuty + quiz powtórzeniowy + video z lekcją 37 minut Tydzień 5 Lekcja 3: „How much is…”? Ceny do 99,99. Czas trwania: ćwiczenia na rozumienie ze słuchu 6 minut + quiz powtórzeniowy + video z lekcją 24 minuty Tydzień 6 Lekcja 1: „Not”. Mówimy „nie”. Czas trwania: ćwiczenia na rozumienie ze słuchu 4 minuty + quiz powtórzeniowy + video z lekcją 54 minuty Tydzień 6 Lekcja 2: „Is a lemon yellow?" Zadajemy pytania. Czas trwania: ćwiczenia na rozumienie ze słuchu 4 minuty + quiz powtórzeniowy + video z lekcją 34 minuty Tydzień 6 Lekcja 3: „Are lemons yellow?” Nadal zadajemy pytania. Czas trwania: ćwiczenia na rozumienie ze słuchu 5 minut + quiz powtórzeniowy + video z lekcją 23 minuty Tydzień 7 Lekcja 1: Setki, tysiące, miliony, miliardy. O wysokich liczbach i cenach. Czas trwania: ćwiczenia na rozumienie ze słuchu 4 minuty + quiz powtórzeniowy + video z lekcją 44 minuty Tydzień 7 Lekcja 2: „2,90 EUR”, „1.100.200 USD”. Niskie i wysokie ceny. Czas trwania: ćwiczenia na rozumienie ze słuchu 4 minuty + quiz powtórzeniowy + video z lekcją 51 minut Tydzień 7 Lekcja 3: Pierwszy, drugi, trzeci itd. O kolejności rzeczy. Czas trwania: ćwiczenia na rozumienie ze słuchu 5 minut + quiz powtórzeniowy + video z lekcją 54 minuty Pakiety lekcji dostępne przez 18 miesięcy od daty zakupu.

Cena

117,00 zł

Jesteś już uczestnikiem? Zaloguj się

bottom of page