top of page

Tydzień 5

LISTA LEKCJI Tydzień 5 Lekcja 1: „Much” czy „Many”? Dużo czy wiele? Tydzień 5 Lekcja 2: „A few” i „Few”. „A little” i „Little”. Znaczą to samo? Dalej o liczbie i ilości rzeczy. Tydzień 5 Lekcja 3: „How much is…”? Ceny do 99,99. Pakiet lekcji dostępny przez 12 miesięcy od daty zakupu.

Cena

48,00 zł

Jesteś już uczestnikiem? Zaloguj się

bottom of page