top of page

Tydzień 5

LISTA LEKCJI Spodziewaj się wiele więcej niż sugeruje temat lekcji. Nazwa lekcji to tylko temat przewodni. Każda lekcja napakowana jest wieloma powiązanymi zagadnieniami. Tydzień 5 Lekcja 1: „Much” czy „Many”? Dużo czy wiele? Czas trwania: ćwiczenia na rozumienie ze słuchu 3 minuty + quiz powtórzeniowy + video z lekcją 28 minut Tydzień 5 Lekcja 2: „A few” i „Few”. „A little” i „Little”. Znaczą to samo? Dalej o liczbie i ilości rzeczy. Czas trwania: ćwiczenia na rozumienie ze słuchu 3 minuty + quiz powtórzeniowy + video z lekcją 37 minut Tydzień 5 Lekcja 3: „How much is…”? Ceny do 99,99. Czas trwania: ćwiczenia na rozumienie ze słuchu 6 minut + quiz powtórzeniowy + video z lekcją 24 minuty Pakiet lekcji dostępny przez 18 miesięcy od daty zakupu.

Cena

48,00 zł

Jesteś już uczestnikiem? Zaloguj się

bottom of page