top of page

Tydzień 2

LISTA LEKCJI Spodziewaj się wiele więcej niż sugeruje temat lekcji. Nazwa lekcji to tylko temat przewodni. Każda lekcja napakowana jest wieloma powiązanymi zagadnieniami. Tydzień 2 Lekcja 1: Liczba mnoga. Czas trwania: quiz powtórzeniowy + video z lekcją 29 minut Tydzień 2 Lekcja 2: „The”. O konkretnych przedmiotach. Czas trwania: quiz powtórzeniowy + video z lekcją 58 minut Tydzień 2 Lekcja 3: „This”, „that”, „these”, „those”. Czas trwania: quiz powtórzeniowy + video z lekcją 30 minut Bonus: Tydzień 2 Lekcja 4: „There is”, „there are”. Czas trwania: quiz powtórzeniowy + ćwiczenie na rozumienie ze słuchu 6 minut + video z lekcją 59 minut Pakiet lekcji dostępny przez 18 miesięcy od daty zakupu.

Cena

48,00 zł

Jesteś już uczestnikiem? Zaloguj się

bottom of page